مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری سازمانی در قالب فایل word

توسط | دی ۱۱, ۱۳۹۵

مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری سازمانی در قالب فایل word در حجم ۲۰ صفحه بطور کاملاً ویراش شده و آماده ارائه به همراه منابع استفاده شده …


—————————————————————-


بخشی از متن :


تاریخچه یادگیری سازمانی:

یادگیری سازمانی در دهه ۸۰ و۹۰ قرن بیستم، سازمان‌ها در رویارویی با تحولات شدید محیطی به این نتیجه رسیدند که با برای مقابله با این ناملایمات به یادگیری روی آورند. (سبحانی نژاد، همکاران ،۱۳۸۵). اما ریچارد سیرت و جیمز مارچ اولین کسانی بودند که در سال ۱۹۶۳ دو واژه یادگیری و سازمان را به هم متصل نموده و یادگیری را به عنوان یک پدیده سازمانی در ادبیات معرفی کردند. در طی ۴۰ سال گذشته جریان‌های متعدد تحقیقاتی برای شفاف‌سازی مفهوم یادگیری سازمانی به وجود آمده است. این تحقیقات عمدتا متمرکز بر مفهومی کردن، مدیریت، توسعه و به کارگیری یادگیری سازمانی بوده است (تمپلتون، همکاران، ۲۰۰۲).


تعاریف یادگیری سازمانی:

رسیدن به یک توافق مشترک و واحد درباره تعریف یادگیری سازمانی مشکل است، زیرا اولاً یادگیری سازمانی یک مفهوم چند دیسیپلینی است و از دیسیپلین‌های مختلفی مانند جامعه شناسی، اقتصاد صنعتی، کسب و کار، مدیریت و نوآوری تاثیر پذیرفته است (همان منبع). ثانیا به کارگیری یادگیری سازمانی در حوزه‌های مختلف مانند پردازش اطلاعات، نوآوری محصول، تحول سازمانی، فرهنگ، پیاده‌سازی استراتژی، کیفیت و مواردی از این قبیل باعث شده است تا هر یک از محققان، یادگیری سازمانی را از زاویه دید خود تعریف و تفسیر نمایند (یانگ،، ۱۹۹۹). ثالثا در حوزه یادگیری سازمانی درباره سطح تحلیل توافق وجود ندارد (تمپلتون، همکار، ۲۰۰۲). و هنوز یکی از موضوع‌های مهم و بحث انگیز اختلاف نظر درباره نقش افراد در یادگیری سازمانی است (لاهتن مارکی، جاکو ۲۰۰۱)


فهرست مطالب:


تاریخچه یادگیری سازمانی

تعاریف یادگیری سازمانی

توپولوژی رویکردهای مطالعه در حوزه یادگیری سازمانی

انواع یادگیری سازمانی

سطوح یادگیری

قابلیت یادگیری سازمانی

ویژگی‌های یادگیری سازمانی

عوامل موثر بر یادگیری سازمانی

موانع یادگیری

موانع یادگیری سازمانی

سبکهای یادگیری

سازمان یادگیرنده

یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

ابعاد یادگیری سازمانی

مولفه‌های یادگیری مدل تمپلتون

مولفه‌های یادگیری مدل گاه

ابعاد یادگیری سازمانی چیوا

منابع

—————————————————————-


بخشی از منابع :

سبحانی‌نژاد، مهدی؛ شهائی، بهنام؛ یوزباشی، علیرضا، ۱۳۸۵، سازمان یادگیرنده (مبانی نظری الگوی تحقق و سنجش).تهران: یسطرون.

فاتح، اصغر؛ سبحانی، محمد صادق؛ محمدی، داریوش، ۱۳۹۰، مدیریت دانش رویکردی جامع. تهران: برآیند پویش

مارکواد، مایکل؛ ترجمه: ایران‌نژاد پاریزی، مهدی، ۱۳۸۸، مبانی سازمان یادگیرنده. تهران: مدیران.

بیک زاده، جعفر؛ فتحی بنائی، رقیه، ۱۳۹۱، بررسی عوامل سازمانی موثر بر یادگیری سازمانی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز. راهبرد یاس، شماره۲۹، ۲۳۳-۲۱۶٫

دلوی، محمدرضا؛ نعمت اللهی، محمد جواد؛ نعمت اللهی، مهدی، ۱۳۹۰، سازمان‌های هزاره سوم (سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی). انتشارات نقش نگین: اصفهان.

سیف پناهی، حامد، ۱۳۹۲، بررسی ربطه یادگیری سازمانی و توانمندسازی شناختی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه کردستان. پایان نامه کارشناسی ارشد در مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

Tempelton, Cary F. 2002. “Development of Organizational Learning Contrust”, Journal of Management Information Systems, 175-218.

Yeung Arthur K , 1999, “Organizational Learning Capability”, Oxford University Press.

Lahteenmaki Satu and Jouko Toivonen. 2001.”Critical Aspect of Organizatinal Learning Research and Proposals for Its Measurment”, British Journal of Management113-129.

Garvin David A. 1999. “Learning in Action: A Guide to Putting the Learning Organization to Work “. Harward Business Press.

Goh, S., Richards, G.; 1997 “Benchmarking the Learning Capacity of Organizations”, European Management.

Chiva R, Alegre J, Lapiedra R . 2007. Measuring Organizational Learning Capability among the Workforce. International Journal of Manpower. 28(3/4): 224- 42

مشاهده پیش فاکتور ، پرداخت و دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *